EN

KOBIETY MOCYKobiety Mocy - Forum Otwarte 9.10.2015

Forum Otwarte ??Si??a w kobiecie. Kobieta w  ??wiecie!"

9 pa??dziernika, godz. 18:00-21:00, Warszawa, Adgar, Post?pu 17a

PROGRAM SPOTKANIA INAUGURUJ?CEGO FESTIWAL PROGESSTERON:
W Otwartym Forum wezm? udzia??:
Agata Kuflewicz, Academy of Feminity
Agnieszka Kuszewska, SWPS i Centrum Studi??w Polska-Azja
Katarzyna Wierzbowska, Fundacja Przedsi?biorczo??ci Kobiet
Katarzyna Majak, autorka projektu Kobiety Mocy
Ewa Tyralik, Projekt JestemBogata, Dojrzewalni R????
Agnieszka ??wirska, Dojrzewalnia R????
Facylitatorki: Ewa Sawicka, Joanna Kot


WI?CEJ TUTAJ:
KOBIETY MOCY - X WEEKEND Z HISTORI? - PIAST??WNY

KOBIETY MOCY W MEDIACH

KOBIETY MOCY - dokument w niemieckiej tv RBB

KOBIETY MOCY w Galerii EGO

KOBIETY MOCY na wystawie A Portrait Apart Deux

KOBIETY MOCY - GALERIA BIELSKA BWA

Katarzyna Majak w rozmowie dla O.pl

'KOBIETY MOCY' W BUNKRZE SZTUKI

'WOP' w CENTRAL EUROPEAN HOUSE OF PHOTOGRAPHY

'31 WOMEN IN ART PHOTOGRAPHY' Hasted Kraeutler NY

'KOBIETY MOCY' S?OWE??SKIE MUZEUM ETNOGRAFICZNE

'KOBIETY MOCY' W PORTER CONTEMPORARY GALLERY NY