EN

KOBIETY MOCYMARIA ELA
uzdrowicielka i wizjonerka

Nale??y do ??plemiennej starszyzny? nowych czas??w. Poszukiwaczka prawdy i mi??o??ci, prawdy o mi??o??ci, wewn?trznej prawdy.
Poszukiwania sensu i znaczenia istnienia na ??wiecie, ??wi?to??ci codziennego ??ycia oraz korzeni zaprowadzi??y j? do nauk, wiedzy i m?dro??ci rdzennych ludzi, szczeg??lnie pierwszych mieszka??c??w kontynentu ameryka??skiego. Jest opiekunk? ??wi?tej Fajki na Polsk?.
Prowadzi wyk??ady, warsztaty oraz kobiece spotkania w kr?gu, w kt??rych pe??ni rol? Starszej.