EN

KOBIETY MOCYJUSTYNA 
Podążająca ścieżką MA-URI
 

Zajmuje się MA-URI® od 2001 roku, kiedy to pytanie „KIM JESTEM i DOKĄD ZMIERZAM?” przyniosło niespodziewaną wskazówkę w postaci słowa „MA-URI”.
Z wykształcenia jest artystką multimedialną. Mieszka w puszczy nadnoteckiej, gdzie załoĹźyła pierwszy w Europie Dom Nauczania MA-URI, wzorujący się na tradycyjnych maoryskich domach nauki - â€4 WIATRY”.