EN

KOBIETY MOCYBEA
ta, która słucha lasu

Wiedźma, zielarka, uzdrowicielka duchowa. Podszyta wiatrem.
Mieszka przy górze i gnieździe kruków.
Słucha lasu, medytuje, szamani i wróży z kart. Podróżowała po Rosji, Ukrainie i Mongolii.